Spotlight

Zmywarka rzuca na podłogę jasny punkt, który informuje o zakończeniu zmywania.

Zmywarka rzuca na podłogę jasny punkt, który informuje o zakończeniu zmywania.