Opóźniony start

Pozwala opóźnić rozpoczęcie programu zmywania nawet o 24 godziny.

Pozwala opóźnić rozpoczęcie programu zmywania nawet o 24 godziny.