Funkcja Recall

W przypadku nieplanowanej krótkotrwałej przerwy w gotowaniu, na przykład z powodu awarii zasilania lub niezamierzonego wyłączenia płyty / strefy, jednokrotne naciśnięcie symbolu przywracania na panelu sterowania umożliwia przywołanie ostatnich ustawień mocy i timera z pamięci.Gotowanie można również zatrzymać, wyłączając za pomocą jednego przycisku i wznawiając je, uruchamiając funkcję Recall.

W przypadku nieplanowanej krótkotrwałej przerwy w gotowaniu, na przykład z powodu awarii zasilania lub niezamierzonego wyłączenia płyty / strefy, jednokrotne naciśnięcie symbolu przywracania na panelu sterowania umożliwia przywołanie ostatnich ustawień mocy i timera z pamięci.
Gotowanie można również zatrzymać, wyłączając za pomocą jednego przycisku i wznawiając je, uruchamiając funkcję Recall.