Clean Lock

Funkcja ta blokuje płytę i jest pomocna przy jej czyszczeniu. Blokada zostaje zwolniona po 1 minucie.

Funkcja ta blokuje płytę i jest pomocna przy jej czyszczeniu. Blokada zostaje zwolniona po 1 minucie.